Etiket Arşivleri: çocuklar için kodlama

Robotik Kodlama Nedir

Robotik Kodlama Nedir

Robotik Kodlama Nedir, aslında bir robotun veya bilgisayar programının okuyabileceği ve yürütebileceği yazılı talimatlardır. Öğrenciler bir robot aracılığıyla tamamlamak istedikleri görevi belirlemeli, bunun gerçekleşmesi için kodu tasarlamalı ve ardından sonucu görmek için robota göndermelidir. Robotik, öğrencilerin görev tamamlanana ve robotun hareketleri başlangıçta amaçlandığı gibi gerçekleştirilinceye kadar, deneme yanılma yoluyla düşüncelerini gerçek bir şekilde görmelerini sağlar. […]

Çocuklar İçin Kodlama

LEGO Eğitimi

Çocuklar İçin Kodlama, bir soruna bir çözüm bulmanın çocuklara genellikle adımların veya eylemlerin mantıksal bir dizisini içerdiğini öğretir. Sabretme, deneme ve yanılma ve sebep-sonuç anlayışı, analitik düşünme ve akıl yürütme becerileri, matematik ve dil becerileri gibi problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, çocukları yaratıcı düşünmeye ve yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmeye zorlar. Günün […]